Naar inhoud

Financiële hulp

Financiële hulp Financiële hulp

Er zijn vele vormen van financiële steun beschikbaar voor mensen met een handicap: toelagen, onkostenvergoedingen of lastenverlichtingen. Deze steunmaatregelen hebben velerlei toepassingsgebieden, van een toelage voor een derde persoon tot inkomensvervangende steun tot sociale tarieven voor telefoon, elektriciteit en gas, ... Als jij ook goede plannen hebt om te delen, aarzel dan niet om ze te delen!

Handicap International roept op tot steun in the strijd tegen landmijnen door middel van het realist

Mijnenveger overstijgt het concept van een computerspel uit de jaren 90; voor 270 medewerkers van Handicap International is het een dagelijkse realiteit. Zij zijn actief in het verwijderen van explosieven uit gebieden die getroffen zijn door oorlogen.

Het verminderen van het budget voor personen met een handicap is in strijd met de grondwet.

De beslissing om het persoonsvolgend budget te halveren, als onderdeel van een experiment/onderzoek van de Vlaamse regering in 2022, is door de Antwerpse arbeidsrechtbank als in strijd met de grondwet beoordeeld, na behandeling van een individueel dossier
Lijst van de producten2