Naar inhoud

Arbeid

Arbeid Arbeid

Werk vinden als persoon met een handicap is niet altijd eenvoudig. Daarom is het des te belangrijker dat u weet wat uw rechten en plichten zijn, welke maatregelen er van kracht zijn om het gemakkelijker te maken voor u om werk te vinden en welke beroepsmogelijkheden u heeft indien u gediscrimineerd wordt tijdens het aanwervingsproces. België geeft aan werkgevers van mensen met een handicap niet enkel een aanzienlijk financieel voordeel (een deel van het loon dat overeenkomt met het rendementsverlies wordt uitbetaald door de regionale fonds voor mensen met een handicap), maar ook financiële steun voor de aanpassing van de werkplek. Werknemers kennen hun rechten vaak niet. Daarom moeten werknemers elkaar op de hoogte houden van de nieuwigheden om te kunnen genieten van al hun voordelen.

Bibliografieën