Naar inhoud

AViQ: In-company bijles bonus

Het AViQ is het Waalse agentschap voor handicap, welzijn en gezondheid en gezin. De AViQ biedt verschillende hulpmiddelen om de professionele integratie van personen met een handicap te bevorderen, waaronder de premie voor mentorschap in bedrijven.

Wat is dit? Dit is een financiële tussenkomst die aan de werkgever wordt toegekend om hem in staat te stellen een van zijn werknemers aan te stellen als mentor voor een nieuw aangeworven werknemer met een handicap. De rol van de mentor bestaat erin de integratie van de nieuwe werknemer te vergemakkelijken, hem te begeleiden om na te gaan of er aanpassingen nodig zijn. De mentor moet ook drie verslagen bij het Agentschap indienen (één aan het eind van de eerste maand, één aan het eind van de derde maand en één aan het eind van de zesde maand).

Hoeveel financiële steun is er beschikbaar? De financiële steun wordt aangepast in verhouding tot het uurloon van de gehandicapte werknemer. Het bedrag kan oplopen tot 750 euro per kwartaal. De werkgever kan deze steun slechts tweemaal ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden om voor deze steun in aanmerking te komen?

  • de onderneming moet een openbare of particuliere onderneming zijn
  • de onderneming moet zich ertoe verbinden een mentor ter beschikking te stellen en hem of haar voldoende tijd te geven om zijn of haar begeleidingstaak uit te voeren
  • de onderneming moet zich ertoe verbinden de mentor te vervangen indien deze zijn taak niet meer kan vervullen
  • de onderneming moet ervoor zorgen dat zij de 3 verslagen tijdig indient.
Voor meer informatie kunt u terecht bij AViQ.