Naar inhoud

Sociaal en burgerlijk leven

Sociaal en burgerlijk leven Sociaal en burgerlijk leven

Het sociale en burgerlijke leven zit vol uitdagingen. Het beheer van de openbare ruimte, de wetten, verordeningen en decreten die door de gemeenten, gewesten en gemeenschappen zijn goedgekeurd, of de maatregelen voor integratie zijn allemaal bronnen van debat. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, zijn rechten kan doen gelden of besluiten kan aanvechten die weinig of geen rekening houden met toegankelijkheids- en integratiekwesties.

Een schaduwrapport brengt "verborgen schendingen van de mensenrechten" van personen met een handicap

De organisatie voor mensenrechten GRIP heeft een deel van een schaduwrapport vrijgegeven voor het VN-comité dat toezicht houdt op de rechten van mensen met een handicap. Het rapport benadrukt "vele verborgen schendingen van mensenrechten".

Een gedurfd onderzoek met 'typische' en 'exceptionele' kinderen

Een overheid die de diversiteit in gender, huidskleur of seksuele oriëntatie beschermt door ze uit de samenleving te verbannen, zou op verzet stuiten. Toch blijven we kinderen met beperkingen in grote getalen naar aparte scholen sturen.
Sport
le sam. 26 août 2023

Evenement Engie - Memorial Van Damme

Het evenement duurt van 13.30 tot 16.30 uur.Er wordt een recreatieve wedstrijd georganiseerd voor atleten met een verstandelijke beperking, evenals een estafette tussen atleten met een lichamelijke/visuele beperking en valide atleten. Er zijn ook andere

Bibliografieën

Lijst van de diensten1

ZSG Antwerpen

ZSG Antwerpen is een centrum voor de behandeling van seksueel geweld in Edegem.Het heeft tot doel in een vertrouwelijke en zorgzame omgeving steun, begeleiding en doorverwijzing te bieden aan alle slachtoffers van seksueel geweld, ongeacht hun leeftijd, (...)
Modifié le  02.05.2023