Naar inhoud

AViQ-huisvestingsmaatregelen voor de werkomgeving

Het AViQ is het Waalse agentschap voor handicap, welzijn en gezondheid en gezin. Op zijn website deelt het ook suggesties om werksituaties aan te passen.

Het is belangrijk dat een werknemer met een handicap een werkplek heeft die is aangepast aan zijn of haar behoeften. Volgens de AViQ zijn er veel mogelijke aanpassingen. Hier volgen de meest voorkomende:

Wat de functie van de werknemer met een handicap betreft :

 • moet de werkgever de taken van de werknemer aanpassen aan zijn capaciteiten, d.w.z. ongeschikte en/of ongeschikte taken schrappen
 • moet de werkgever het werktempo aanpassen
 • de werkgever moet zorgen voor aanvullende opleiding voor een verandering in de taken of de manier waarop ze worden uitgevoerd
 • ...
Wat de relatie met collega's betreft :

 • moet de werkgever zijn werknemers informeren over de handicap van de betrokkene
 • de werkgever moet ervoor zorgen dat alle voorzorgsmaatregelen die ten aanzien van de gehandicapte werknemer moeten worden genomen, worden begrepen en toegepast
 • collega's kunnen de werknemer zo nodig helpen met speciale behoeften. Bijvoorbeeld: schrijven, zwaar werk, ...
 • ...
Met betrekking tot de begeleiding en monitoring van de gehandicapte werknemer :

 • moet de werkgever een mentor/referent aanwijzen die tot taak heeft de gehandicapte werknemer te begeleiden en te controleren
 • ...
Wat de werkplek betreft :

 • moet de werkgever rekening houden met de behoeften van de werknemer op het gebied van beweging, toegankelijkheid (hoogte, breedte van de deuren, enz.), werkposities en dus oplossingen bieden.
 • De werkgever moet hulpmiddelen, computersystemen en andere apparaten ter beschikking stellen die het werk van de werknemer vergemakkelijken en aan zijn behoeften zijn aangepast.
 • het bedrijf moet beschikken over goede verlichting, ventilatie, geluiddemping, enz.
Voor een uitgebreidere lijst van werkplekaanpassingen kunt u terecht bij AViQ.