Naar inhoud

AViQ: Integratiepremie

Het AViQ is het Waalse agentschap dat verantwoordelijk is voor handicap, welzijn en gezondheid, en familie. De AViQ biedt verschillende hulpmiddelen om de professionele integratie van personen met een handicap te bevorderen, waaronder de integratiepremie.

Wat is het? Het is een forfaitaire financiële steun die wordt toegekend aan de onderneming die een gehandicapte werknemer in dienst neemt. Deze financiële tussenkomst heeft een maximale duur van 1 jaar.

Hoeveel bedraagt de financiële steun? De financiële steun bedraagt 25% van het door de onderneming te betalen loon.

Wat zijn de voorwaarden om voor deze steun in aanmerking te komen?

De werkgever moet een openbare of particuliere onderneming zijn.

Voor de werknemer :

  • zijn of haar handicap moet door het bureau worden erkend
  • hij moet een arbeidsovereenkomst hebben ondertekend of statutair zijn aangesteld (openbare dienst)
  • hij/zij moet een periode van beroepsmatige inactiviteit van ten minste 6 maanden (gedurende de 9 maanden voorafgaand aan de aanwerving) achter de rug hebben of weer aan het werk gaan in een bedrijf na een onderbreking van de beroepsactiviteit van ten minste 6 maanden. 
Kijk voor meer informatie op AViQ.