Naar inhoud

De regering annuleert de geplande bezuinigingen op jongeren met een handicap.

Het demissionaire kabinet heeft besloten om een geplande bezuiniging op jongeren met een handicap terug te draaien. Dit blijkt uit documenten die op Prinsjesdag in handen zijn gekomen van onze politieke redactie.

De oorspronkelijke intentie was om de belastingkorting voor Wajong-gerechtigden te halveren, maar dit voorstel wordt nu geannuleerd. 

Ontvangers van een Wajong-uitkering hebben recht op de jonggehandicaptenkorting, een belastingkorting die de belastingdruk verlaagt. Dit jaar bedraagt de korting 820 euro.

Eerder deze zomer diende BBB al een motie in om deze bezuiniging ongedaan te maken. Tijdens begrotingsonderhandelingen heeft de demissionaire regering nu financiële middelen gevonden om deze maatregel terug te draaien, wat volgend jaar 54 miljoen euro zal kosten.

De FNV heeft de oorspronkelijke bezuiniging als "woestmakend" beschouwd en heeft er eerder actie tegen gevoerd. De vakbond is blij dat deze maatregel nu van tafel is. Een woordvoerder merkte op: "Bezuinigen op inkomens van mensen die al weinig hebben is schandalig, dus we zijn erg blij dat deze bezuiniging niet doorgaat."

Het schrappen van deze maatregel is een van de weinige beslissingen die het demissionaire kabinet nog heeft genomen. De begroting op Prinsjesdag is grotendeels terughoudend wat betreft beleid. Het kabinet heeft al aangekondigd dat er twee miljard euro wordt uitgetrokken voor onder andere hogere huurtoeslagen en het kindgebonden budget om armoede te bestrijden. Dit omvat een verhoging van 750 euro per jaar voor het kindgebonden budget voor het eerste kind, een verhoging van 883 euro voor het tweede kind, en een stijging van 400 euro voor kinderen van 12 tot 15 jaar en 16- en 17-jarigen.

Het Caribisch deel van Nederland zal vanaf 2024 ook profiteren van extra financiering, waarbij de eilanden 30 miljoen euro per jaar ontvangen om de armoede in dit deel van het koninkrijk te bestrijden. Tijdens een recente zitting in de Tweede Kamer moest demissionair premier Rutte verantwoording afleggen over het uitlekken van begrotingsplannen van het kabinet die eigenlijk geheim moesten blijven tot Prinsjesdag. Rutte gaf aan dat hij het betreurde, maar weinig kon doen om het te voorkomen, zoals traditiegetrouw.


Voor meer informatie klik hier