Naar inhoud

AViQ: Contract voor beroepsaanpassing

Het AViQ is het Waalse agentschap voor handicap, welzijn en gezondheid en gezin. De AViQ biedt verschillende werkgelegenheidssteun aan mensen met een handicap, waaronder het contract voor professionele aanpassing.

Wat is het? Het is een periode waarin de persoon met een handicap in dienst treedt bij een bedrijf en een opleiding krijgt, waarbij hij/zij het beroep leert kennen door te oefenen in een reële situatie. Aan het einde van deze periode zal deze persoon een zekere ervaring hebben opgedaan die hem zal helpen bij zijn zoektocht naar een baan binnen het opleidingsbedrijf of elders.

Het beroepsaanpassingscontract heeft een maximale duur van 1 jaar, maar kan worden verlengd.

Is er een vergoeding? Ja

In het eerste jaar is het bedrag 60% van het verschil tussen de ontvangen vergoedingen en de beloning voor de baan. Deze worden herleid tot uurbedragen op basis van de voltijdse arbeidsduur in het leerbedrijf.
Na het eerste jaar is het bedrag 80% van het verschil tussen de ontvangen vergoedingen en de beloning voor de functie.
De AViQ kan bijdragen in de vervoerskosten.
Opmerking: Het leerbedrijf betaalt de stagiair de vergoedingen en het AViQ vergoedt (met steun van het Europees Sociaal Fonds) 70% van deze bedragen.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de beroepsaanpassingsovereenkomst?

  • de aanvrager moet zijn/haar handicap door het Agentschap laten erkennen
  • de kandidaat mag niet langer leerplichtig zijn
  • de kandidaat mag geen beroepskwalificaties en/of ervaring hebben die rechtstreeks bruikbaar zijn op de arbeidsmarkt
  • de kandidaat moet een goede kans van slagen hebben in het gekozen beroep
Ga voor meer informatie naar AViQ.