Naar inhoud

Individuen met een handicap zijn bezig met het aanvechten van een verlaging van hun budget bij de Ra

Op 4 oktober heeft de Raad van State de kwestie behandeld met betrekking tot de verlaging van het persoonsvolgend budget voor duizenden mensen met een handicap.

De mensenrechtenorganisatie voor personen met een handicap, GRIP, heeft een petitie ingediend bij de Raad van State tegen de beslissing van de Vlaamse overheid. Naast verschillende arbeidsrechtbanken heeft de Auditeur van de Raad al geconcludeerd dat de verlaging van het budget in strijd is met het grondwettelijk recht op een menswaardig bestaan.

In 2021 besloot de Vlaamse regering om mensen die al jaren op de wachtlijst stonden met een toegekend budget over te zetten naar herziene budgetcategorieën, wat voor veel mensen resulteerde in aanzienlijke budgetverminderingen. De regering actualiseerde namelijk de hoogte van het persoonsvolgend budget met een nieuwe methode en bijbehorende categorieën voor aanvragen die daarna werden ingediend.

"Bestaande rechten worden teruggeschroefd"

Diverse arbeidsrechtbanken hebben al geoordeeld dat deze vermindering in strijd is met het recht op een menswaardig bestaan zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. "Concreet betekent de vermindering dat mensen met een handicap moeten inleveren op de zorg die ze nodig hebben," aldus Lies Michielsen, advocaat van GRIP. "De Vlaamse regering minimaliseert de gevolgen, terwijl bijna iedereen twijfels heeft over deze beslissing."

"Bestaande rechten worden teruggeschroefd in plaats van uitgebreid, en daartegen verzetten we ons," zegt Luc Demarez, de voorzitter van GRIP, die zelf wordt getroffen door een vermindering van het budget. "In 2018 vroeg ik een verhoging aan die in 2019 werd goedgekeurd," zegt Demarez. "Toch moest ik nog twee jaar wachten op het hogere budget, dat uiteindelijk bijna 7.000 euro per jaar minder is dan wat mij was beloofd. Hierdoor kan ik geen hulp betalen in de namiddag."

Het zal waarschijnlijk nog enkele maanden duren voordat de definitieve uitspraak van de Raad van State wordt gedaan.

Voor meer informatie klik hier