Naar inhoud

Gezondheid

Gezondheid Gezondheid

Helaas is de opvang van gehandicapten in gezondheidsstructuren problematisch. Door een gebrek aan toegankelijkheid van de ziekenhuisomgeving, een gebrek aan opleiding en een gebrek aan procedures wordt er niet specifiek rekening gehouden met handicaps. Er bestaan echter voorbeelden van goede praktijken, maar die worden zelden onder de aandacht gebracht. Deze thematische pagina wil dit probleem oplossen door goede voorbeelden te geven en onaanvaardbare praktijken aan de kaak te stellen.

auditoire d'université

Student met een handicap in het Belgisch hoger onderwijs

In België zorgt een wettelijk kader ervoor dat alle studenten gelijk worden behandeld. Instellingen voor hoger onderwijs zijn verplicht een referentiekader te volgen om ervoor te zorgen dat studenten met een handicap zich niet achtergesteld voelen.

Bibliografieën