Naar inhoud

Training / opleiding

Training / opleiding Training / opleiding
Onderwijs is een eerste stap naar meer inclusiviteit en een meer stabiel en geruststellend leven. Het is de fundamentele pijler van een succesvolle levensverloop. Het is belangrijk dat kinderen met een handicap alle kansen krijgen om zo vroeg mogelijk onderwijs te volgen in een omgeving die aangepast is aan hun intelligentie en hun behoeften. Kinderen met een lichamelijke handicap hoeven bijvoorbeeld niet in het speciaal onderwijs terecht te komen, als zij later naar het regulier onderwijs en zelfs de universiteit kunnen gaan. Dit thema heeft als doel om het mogelijk te maken voor ouders om de juiste keuzes te maken en om aan mensen van elke leeftijd informatie te verstekken over toegankelijke of originele opleidingscentra en om aan iedereen een egalitaire toegang te bieden aan de opleidingen.

Een gedurfd onderzoek met 'typische' en 'exceptionele' kinderen

Een overheid die de diversiteit in gender, huidskleur of seksuele oriëntatie beschermt door ze uit de samenleving te verbannen, zou op verzet stuiten. Toch blijven we kinderen met beperkingen in grote getalen naar aparte scholen sturen.

Bibliografieën

Lijst van de producten1