Naar inhoud

UNWTO | World Tourism Organization

De Wereldorganisatie voor Toerisme is verantwoordelijk voor het bevorderen van verantwoord, duurzaam en voor iedereen toegankelijk toerisme.

logo UNWTO

Hun prioriteiten : 

- Het toerisme op de mondiale agenda zetten
- Verbetering van het concurrentievermogen van het toerisme
- vergroting van de bijdrage van het toerisme aan armoedebestrijding en ontwikkeling
- Bevordering van kennis, onderwijs en capaciteitsopbouw
- Opbouwen van partnerschappen

De site heeft verschillende secties over toerisme in verschillende landen/delen van de wereld.

Er is ook nieuws over toerisme van de VN.

Meer informatie op hun website

#DataBase