Naar inhoud

Infographic: externe circulatie en toegang tot het gebouw

Autonomia presenteert haar infographic over toegankelijkheid

Eerst en vooral moet worden opgemerkt dat toegankelijkheid een recht is voor personen met beperkte mobiliteit (PBM)! Om dit te regelen zijn in de gewestelijke stedenbouwkundige voorschriften (op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) normen vastgelegd.

Er zij ook aan herinnerd dat de term "PBM" zowel betrekking heeft op personen met een handicap (fysiek, cognitief, mentaal, zintuiglijk) als op ouderen of personen met mobiliteitsproblemen.

Deze normen hebben betrekking op verschillende elementen, zowel binnen als buiten, en houden rekening met afmetingen, hellingen, enz. Deze normen zijn bijvoorbeeld van toepassing op

-hellingen
-trottoirs
-podotactiele tegels
-PRM-parkeerplaatsen
-toegangsdeuren
-trappen
...
Zowel op het werk als in openbare ruimten zal de toepassing en naleving van deze normen de bewegingen van PBM's optimaliseren.

Autonomia heeft deze informatie samengevat in een infographic die kan worden gedownload /pdf/upload/2266/infographie-accessibilité_1.pdf


#JobabilityInfographicnl