Naar inhoud

Normes

Normes Normes
Een toegankelijkheidsnorm voor personen met beperkte mobiliteit is een reeks regels en richtsnoeren om ervoor te zorgen dat gebouwen, infrastructuur, producten en diensten voor iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn. Toegang, beweging, gebruik, evacuatie... zijn de sleutelwoorden van toegankelijkheid.
In dit deel van de site wilden we alle nuttige informatie verzamelen voor een... Toegankelijk.

Hier is ook een samenvatting van de CAWAB-gids