Naar inhoud

Productomschrijving

smartCRUTCH™

Lopen met krukken biedt psychologische en fysiologische voordelen die een persoon niet kan bereiken door te zitten en gebruik te maken van mobiliteitshulpmiddelen op wielen. Zo helpt het gebruik van krukken gehandicapten om zich vrij te bewegen, wat bijdraagt tot hun bloedsomloop en psychologisch welzijn.

Conventionele krukken kunnen echter veel problemen opleveren en zijn daarom soms eerder een belemmering dan een voordeel. Een krukverlamming treedt op wanneer de buitenrand van het krukzadel de zenuwen in de oksel beschadigt en kan leiden tot een gehele of gedeeltelijke verlamming van sommige arm- en handspieren. Er zijn ook ernstiger complicaties verbonden aan langdurig gebruik van een axillaire kruk, zoals aneurysmavorming en trombose van de axillaire slagader.

Voor smartcrutch was het noodzakelijk om biomechanica te gebruiken om deze problemen op te lossen, gebruikmakend van gezonde ergonomische principes in lijn met de natuurlijke ontspannen toestand van de anatomie.Met een biomechanisch gunstige kruk als de smartCRUTCH, zullen zowel lange als korte termijn krukgebruikers de voordelen voelen. na het uitproberen ervan.
Onze krukken zullen een betere mobiliteit bieden, zonder de hindernissen van conventionele axillaire krukken. Er zullen minder ongemakken zijn en minder sterke krachten op de handen, polsen en oksel.

Marque/Distributeurs

Video's