Naar inhoud

Normen: Verticale hefplatforms

Uittreksel uit de gids voor het ontwerpen van een toegankelijk gebouw

Bij het bestellen van deze apparaten moet erop worden gelet een model te kiezen met de volgende kenmerken:

- Het nivelleren moet zonder opstap gebeuren. Als er wel een trede is, kunnen mensen struikelen of moeite hebben om dit obstakel te passeren.

- De cabine moet minstens 110 cm breed en 140 cm diep zijn. Dit is om rolstoelgebruikers in staat te stellen de cabine in een rechte lijn te betreden zonder te hoeven manoeuvreren.

- De knoppen moeten ten minste 50 cm van een inspringende hoek worden geplaatst, zodat rolstoelgebruikers ze ondanks de omvang van hun voetsteunen kunnen bereiken. Bovendien moeten zij op een hoogte tussen 80 en 90 cm worden bevestigd.

Voor de deur van de lift, buiten de deuropening, moet op elk bediend niveau een draaipunt met een diameter van 150 cm aanwezig zijn. Het is belangrijk dat personen die op de lift wachten zich in een wachtruimte bevinden die niet door een deuropening wordt belemmerd.

Bekijk de volledige gids in PDF-formaat