Naar inhoud

Normen: Aangepaste toiletten

Uittreksel uit de gids voor het ontwerpen van een toegankelijk gebouw

Transferplaatsen zijn essentieel voor mensen in een rolstoel om zich naast het toilet te plaatsen en om zich tussen de rolstoel en het toilet te verplaatsen.

Sommige mensen hebben vanwege fysieke beperkingen een voorkeur voor de kant waar ze willen overstappen. Zij kunnen het toilet alleen gebruiken als de transferzone zich aan de gewenste kant bevindt.

Daarom moet ofwel :
- een toilet dat aan beide zijden van de toiletpot een transferzone heeft,
- of, indien er meer dan één aangepast toilet beschikbaar is, de plaatsing van de transferzone van het ene aangepaste toilet naar het andere af te wisselen (één keer links, één keer rechts).

Voor gebouwen die een publiek met bijzondere behoeften ontvangen, bieden toiletten met twee transferplaatsen waarschijnlijk meer gemak voor een verzorger.

De binnenafmetingen van de volledig ingevulde ruimte zijn ten minste 220 x 220 cm.

De deur moet naar buiten openen.

Zij moet een vrije doorgang bieden van ten minste 85 cm. In een structurele opening van ten minste 100 cm moet dus een deurblad van ten minste 93 cm worden aangebracht.

Aan beide zijden van de deur moet de 50 cm wand in het verlengde van de handgreep vrij zijn van obstakels en/of andere apparatuur dan de kamerschakelaar.

Aan weerszijden van de deur, vóór elke transferzone en vóór alle apparatuur (wastafel, kapstok, schakelaars, enz.) moeten er rotatieruimtes zijn met een diameter van ten minste 150 cm, vrij van obstakels en/of apparatuur.

De breedte van een van de transferruimten moet in het verlengde van de deur liggen. Dit beperkt het manoeuvreren in de ruimte.

De draai- en transferzones zijn vrij van obstakels en/of apparatuur.

Ze mogen elkaar overlappen.

Een minimum van 110 cm aan weerszijden van de middellijn van het toilet (indien twee transferruimten) of slechts aan één kant (indien één transferruimte) moet vrij worden gehouden van obstakels en/of apparatuur tot een minimumdiepte van 130 cm.

De wastafel moet ten minste 60 cm breed en 60 cm diep zijn.

De as moet ten minste 50 cm van een muur of andere uitrusting verwijderd zijn.

Het kan nodig zijn de wanden bij de bevestigingen van de verschillende apparatuur te versterken.

Om de belastingen van de verplaatsingsmanoeuvres te weerstaan.


Bekijk de volledige gids in PDF-formaat